Hjem

Organisation og styring

    Hovedmenu

Styringskæden

Den parlamentariske styringskæde (se Figur1) består af Befolkningen, som vælger politikerne, Politikerne, der udstikker retningslinier for administrationens arbejde, og Administrationen i videste forstand, som bl.a. leverer service til befolkningen.

Den vej rundt er politikerne administrationens bestyrelse. Den synsvinkel kender vi. Men der er også et flow den anden vej rundt, hvor administrationen er præmisleverandør (fx leverandør af faglig viden) i forhold til politikerne, politikerne er præmisleverandør (fx i form af visioner eller fortolkning af den forvirrende virkelighed) i forhold til befolkningen, og befolkningen er med sin adfærd og sine vekslende behov præmisleverandør i forhold til administrationen.

I leverandør-kunde relationen “sælger” administrationen information og vurderinger som beslutningsgrundlag til politikerne. Det er der – som antydet i Den politiske lystavle – også andre der gør.

Det er en pointe i dette notat, at administrationen ikke har monopol som præmisleverandør til det politiske system. Administrationen er reelt ude i alvorlig konkurrence på et marked, hvor der skal kæmpes med andre leverandører om politikernes opmærksomhed, om at blive oplevet som troværdig, om at være det selvfølgelige valg af rådgiver – ikke den eneste rådgiver, men den, der altid tages med.

Forudsætningen for denne synsvinkel er naturligvis, at administrationen har både en legitim adgang til og en interesse i at konkurrere på dette marked. Har den det?

Begge spørgsmål kan besvares bekræftende alene med henvisning til, at kæden til tider hopper af i det tætte samspil mellem det politiske og det administrative system. En af parterne begynder at agere uden at være dækket ind med støtte fra den anden part. Og det medfører ulykker eller besvær for både politikerne, administrationen og befolkningen. Når administrationen gør det, er det utilladelig dårligt arbejde fra administrationens side. Når politikerne gør det, kan det også være dårligt arbejde fra administrationens side. Det handler om intern markedsføring.

 

Indhold

 

Illustrationer
(Klik på tegningen for at se en større version)

Figur 1
Figur 2
Figur 3
Figur 4
 

 

bjaerre.dk © 2008